CURSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ din or. Chișinău, str.Miron Costin 17/2, et.4, cab.419, organizează cursuri și seminare privind protecția muncii, protectia datelor cu caracter personal, acordarea primului ajutor medical, resursele umane.

Cursurile oferite poarta caracter obligatoriu pe cînd seminarele - au caracter facultativ.

CURSURILE SI SEMINARELE OFERITE DE
Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ:

  1. Curs protectia muncii + documente obligatorii in domeniul construcțiilor
  2. Cursuri de protecția muncii de nivelul 1 - obligatorii pentru directori de întreprindere și conducători ai locurilor de muncă;
  3. Cursuri de protecția muncii de nivelul 2 - obligatorii pentru specialiștii și persoanele desemnate în protecția muncii în întreprindere;
  4. Cursuri privind acordarea primului ajutor medical accidentatului;
  5. Cursuri privind atestarea comisiei de cercetare a accidentelor de muncă - obligatorii pentru membrii comisiei de cercetare a accidentelor la întreprindere;
  6. Cursuri privind protecția datelor cu caracter personal - destinat pentru directori, contabili, specialiști resurse umane, juriști;.
  7. Seminare privind legislația muncii și resursele umane - destinat pentru directori, contabili, specialiști resurse umane, juriști;
  8. Seminare - Organizarea arhivei la intreprindere / institutie - destinat pentru arhivari, directori, contabili, specialiști resurse umane, juriști;
  9. Seminare - Apărarea împotriva incendiilor la întreprindere / institutie - destinat pentru directori, specialisti în protectia muncii, codnucători ai locurilor de munca, sefi de sectii, diriginti de santiere;

GRAFICUL CURSURILOR PRIVIND PROTECȚIA MUNCII

Data Tipul cursului
Limba de instruire
Preț
IULIE 2024
11.07.2024
1400 - 1800
Apărarea împotriva incendiilor la întreprindere/instituție
Seminar
600 lei/persoană
Descarcă cont de plată
15.07.2024 - 19.07.2024
1400 - 1800
Curs SSM corespunzator
nivelului 2
pentru atestarea persoanelor desemnate în domeniul protecției muncii
obligatoriu la întreprinderi/instituții
1100 lei/persoana
Descarca cont de plata
17.07.2024
1400 - 1800
"Organizarea arhivei la întreprindere/instituție"
Seminar online
600 lei/persoana
Descarca cont de plata
18.07.2024
1400 - 1800
Curs SSM corespunzator
nivelului 1 /
Atestarea obligatorie a directorilor

+ Modele de documente privind protectia muncii
600 lei/persoană
Descarcă cont de plată
19.07.2024
1400 - 1800
Curs online
"Acordarea primului ajutor în caz de accident la locul de muncă
600 lei/persoana
Descarca cont de plata
22.07.2024 - 26.07.2024
1400 - 1800
Курс 2-го уровня /
для аттестации ответственного за деятельность по защите и предупреждению
1100 лей / чел.
Скачать счет на оплату
24.07.2024
1400 - 1700
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către întreprinderi / instituții
curs online
600 lei/pers.
Descarcă cont plată
25.07.2024
1400 - 1800
Курс 1-го уровня /
для аттестации директоров предприятий
600 лей / чел.
Скачать счет на оплату
26.07.2024
1400 - 1800
“Обучения по оказанию первой помощи”
Kурс-онлайн
600 lei/persoana
Descarca cont de plata


Pentru programarea la unul din cursuri sau seminare, completați ancheta de mai jos.

Distribuie această pagină pe :