Cursuri SSM

Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ din or. Chișinău, str.Miron Costin 17/2, et.4, cab.419, organizează cursuri și seminare privind protecția muncii, protectia datelor cu caracter personal, acordarea primului ajutor medical, resursele umane.

Cursurile oferite poarta caracter obligatoriu pe cînd seminarele - au caracter facultativ.

CURSURILE SI SEMINARELE OFERITE DE Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ:

  1. Curs protectia muncii + modele de documente obligatorii - 600 lei/pers.
  2. Cursuri de protecția muncii de nivelul 1 - obligatorii pentru directori de întreprindere și conducători ai locurilor de muncă - 600 lei/pers.
  3. Cursuri de protecția muncii de nivelul 2 - obligatorii pentru specialiștii și persoanele desemnate în protecția muncii în întreprindere - 1100 lei/pers.;
  4. Cursuri privind atestarea comisiei de cercetare a accidentelor de muncă - obligatorii pentru membrii comisiei de cercetare a accidentelor la întreprindere - 600 lei/pers.;
  5. Cursuri privind acordarea primului ajutor medical accidentatului - 600 lei/pers.;
  6. Cursuri privind protecția datelor cu caracter personal - destinat pentru directori, contabili, specialiști resurse umane, juriști - 600 lei/pers.;
  7. Seminare privind legislația muncii și resursele umane - destinat pentru directori, contabili, specialiști resurse umane, juriști - 600 lei/pers.;
  8. Seminare cu tematica Apărarea împotriva incendiilor la întreoprinderi / instituții - destinat pentru directori, specialiști in protectia muncii, diriginti de santiere, sefi de sectii - 600 lei/pers.;

GRAFICUL CURSURILOR PRIVIND PROTECȚIA MUNCII

Data Tipul cursului
Limba de instruire
Preț
IUNIE 2023
08.06.2023
1400 - 1800
Curs SSM corespunzator
nivelului 1 /
Atestarea obligatorie a directorilor

+ Modele de documente privind protectia muncii
600 lei/persoană
Descarcă cont de plată
12.06.2023 - 16.06.2023
1400 - 1800
Curs SSM corespunzator
nivelului 2
pentru atestarea persoanelor desemnate în domeniul protecției muncii
obligatoriu la întreprinderi/instituții
1100 lei/persoana
Descarca cont de plata
19.06.2023 - 23.06.2023
1400 - 1800
Курс 2-го уровня /
для аттестации специалистов в области охраны здоровья и безопасности труда
1100 лей / чел.
Скачать счет на оплату
21.06.2023
1400 - 1800
Курс 1-го уровня /
для аттестации директоров предприятий
600 лей / чел.
Скачать счет на оплату
22.06.2023
1400 - 1700
Raporturile de muncă în cadrul întreprinderilor / instituțiilor 600 lei/pers.
Descarcă cont plată
28.06.2023
1400 - 1700
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către întreprinderi / instituții 600 lei/pers.
Descarcă cont plată
29.06.2023
1400 - 1700
Organizarea arhivei în întreprinderi / instituții 600 lei/pers.
Descarcă cont plată


Pentru programarea la unul din cursuri sau seminare, completați ancheta de mai jos.

Distribuie această pagină pe :