Cursuri SSM

Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ din or. Chișinău, str.Miron Costin 17/2, et.4, cab.419, organizează cursuri și seminare privind protecția muncii, protectia datelor cu caracter personal, acordarea primului ajutor medical, resursele umane.

Cursurile oferite poarta caracter obligatoriu pe cînd seminarele - au caracter facultativ.

CURSURILE SI SEMINARELE OFERITE DE Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ:

  1. Curs protectia muncii + documente obligatorii in domeniul construcțiilor
  2. Cursuri de protecția muncii de nivelul 1 - obligatorii pentru directori de întreprindere și conducători ai locurilor de muncă;
  3. Cursuri de protecția muncii de nivelul 2 - obligatorii pentru specialiștii și persoanele desemnate în protecția muncii în întreprindere;
  4. Cursuri privind atestarea comisiei de cercetare a accidentelor de muncă - obligatorii pentru membrii comisiei de cercetare a accidentelor la întreprindere;
  5. Cursuri privind acordarea primului ajutor medical accidentatului;
  6. Cursuri privind protecția datelor cu caracter personal - destinat pentru directori, contabili, specialiști resurse umane, juriști;
  7. Seminare privind legislația muncii și resursele umane - destinat pentru directori, contabili, specialiști resurse umane, juriști;

GRAFICUL CURSURILOR PRIVIND PROTECȚIA MUNCII

Data Tipul cursului
Limba de instruire
24.09.2020 Курс 1-го уровня в области охраны здоровья и безопасности труда
30.09.2020 Curs Acordarea primului ajutor medical acccidentatului
08.10.2020 Curs privind protectia muncii de nivelul 1, obligatoriu pentru directori
19.10.2020 - 23.10.2020 Curs SSM corespunzator nivelului 2
obligatoriu la întreprinderi
22.10.2020 Curs privind protectia muncii de nivelul 1, obligatoriu pentru directori
29.10.2020 Курс 1-го уровня в области охраны здоровья и безопасности труда
05.11.2020 Curs privind protectia muncii de nivelul 1, obligatoriu pentru directori
16.11.2020 - 20.11.2020 Curs SSM corespunzator nivelului 2
obligatoriu la întreprinderi
19.11.2020 Curs privind protectia muncii de nivelul 1, obligatoriu pentru directori
26.11.2020 Курс 1-го уровня в области охраны здоровья и безопасности труда
30.11.2020 - 04.12.2020 Курс 2-го уровня в области охраны здоровья и безопасности труда
11.12.2020 Curs privind protectia muncii de nivelul 1, obligatoriu pentru directori
21.12.2020 - 24.12.2020 Curs SSM corespunzator nivelului 2
obligatoriu la întreprinderi
29.12.2020 Курс 1-го уровня в области охраны здоровья и безопасности труда

Distribuie această pagină pe :