CURSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ din or. Chișinău, str.Miron Costin 17/2, et.4, cab.419, organizează cursuri și seminare privind protecția muncii, protectia datelor cu caracter personal, acordarea primului ajutor medical, resursele umane.

Cursurile oferite poarta caracter obligatoriu pe cînd seminarele - au caracter facultativ.

CURSURILE SI SEMINARELE OFERITE DE Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ:

  1. Curs protectia muncii + documente obligatorii in domeniul construcțiilor
  2. Cursuri de protecția muncii de nivelul 1 - obligatorii pentru directori de întreprindere și conducători ai locurilor de muncă;
  3. Cursuri de protecția muncii de nivelul 2 - obligatorii pentru specialiștii și persoanele desemnate în protecția muncii în întreprindere;
  4. Cursuri privind acordarea primului ajutor medical accidentatului;
  5. Cursuri privind atestarea comisiei de cercetare a accidentelor de muncă - obligatorii pentru membrii comisiei de cercetare a accidentelor la întreprindere;
  6. Cursuri privind protecția datelor cu caracter personal - destinat pentru directori, contabili, specialiști resurse umane, juriști; -Cursul corespunde nivelului 1.
  7. Seminare privind legislația muncii și resursele umane - destinat pentru directori, contabili, specialiști resurse umane, juriști;
  8. Seminare - Organizarea arhivei la intreprindere / institutie - destinat pentru arhivari, directori, contabili, specialiști resurse umane, juriști;

GRAFICUL CURSURILOR PRIVIND PROTECȚIA MUNCII

Data Tipul cursului
Limba de instruire
Ianuarie 2021
18.01.2021 - 22.01.2021 Curs SSM corespunzator nivelului 2
obligatoriu la întreprinderi
21.01.2021

De la 1300 la 1900
Curs SSM corespunzator nivelului 1 /
Atestarea obligatorie a directorilor
27.01.2021

1400 - 1700
Organizarea Arhivei la întreprindere / instituție
Seminar informativ
Februarie 2021
11.02.2021
1400 - 2000
Curs SSM corespunzator nivelului 1 /
Atestarea obligatorie a directorilor
15.02.2021 - 19.02.2021
1400 - 2000
Curs SSM corespunzator nivelului 2
obligatoriu la întreprinderi
23.02.2021
1400 - 2000
Курс 1-го уровня /
для аттестации директоров предприятий
22.02.2021 - 26.02.2021
1400 - 2000
Курс 2-го уровня
для аттестации специалистов
по охране труда
24.02.2021
1400 - 1700
Curs privind acordarea primului ajutor medical accidentatului
25.02.2021
1400 - 1700
Apărarea împotriva incendiilor la intreprinderi / înstituții
(Seminar)
Martie 2021
11.03.2021 Curs SSM corespunzator nivelului 1 /
Atestarea obligatorie a directorilor
15.03.2021 - 19.03.2021 Curs SSM corespunzator nivelului 2
obligatoriu la întreprinderi
22.03.2021 - 26.03.2021 Курс 2-го уровня
для аттестации специалистов
по охране труда
23.03.2021 Курс 1-го уровня /
для аттестации директоров предприятий
24.03.2021 Curs privind acordarea primului ajutor medical accidentatului
25.03.2021 Apărarea împotriva incendiilor la intreprinderi / instituții
(Seminar)
Aprilie 2021
08.04.2021 Curs SSM corespunzator nivelului 1 /
Atestarea obligatorie a directorilor
12.04.2021 - 16.04.2021 Curs SSM corespunzator nivelului 2
obligatoriu la întreprinderi
27.04.2021 Курс 1-го уровня /
для аттестации директоров предприятий
28.04.2021 Curs privind acordarea primului ajutor medical accidentatului
29.04.2021 Apărarea împotriva incendiilor la intreprinderi / instituții
(Seminar)

Distribuie această pagină pe :