Organizarea arhivei la întreprindere / instituție

Organizarea arhivei la întreprindere / instituție

Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă va organiza un seminar de instruire și informare cu tematica "Organizarea arhivei la întreprindere / instituție".

Data și ora seminarului - vezi graficul cursurilor pe prima pagină.

Preț de participare – 600 lei/persoană.

Formator la seminar este doamna Frumosu Elena – Director al Agenției Naționale a Arhivelor.

În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele subiecte:

 1. Instituția-entitate creatoare de documente.
 2. Legislația națională în domeniul arhivelor de stat și arhivării documentelor.
 3. Clasificarea documentelor în instituție / întreprindere (Indicatoare, nomenclatoare, registre arhivistice de clasificare și evidență).
 4. Păstrarea documentelor în instituție și activitatea arhivei instituției / întreprinderii.
 5. Tipurile de documente (inclusiv Documentul Electronic), termenele de păstrare și eliminarea (distrugerea) documentelor.
 6. Transmiterea documentelor la păstrare în arhivele de stat specializate: centrale, municipale, raionale, UTA Găgăuzia.
 7. Valorificarea în instituție a documentelor arhivate (eliberarea certificatelor de arhivă, a copiilor și extraselor).

Scopul seminarului este de a instrui și informa participanții, despre organizarea corectă a arhivei în cadrul întreprinderii / instituției cît și despre gestionarea și păstrarea documentelor de arhivă la întreprindere / instituție.

În cadrul seminarului ne propunem să răspundem la cîteva întrebări actuale cum ar fi:

 1. Care documente trebuie să fie păstrate în cadrul întreprinderii / instituției;
 2. Care sunt termenele de păstrare a documentelor privind protecția muncii, documentelor contabile, și a altor documente de stricta evidenta din intreprindere / institutie;
 3. Care este răspunderea pentru gestionarea incorectă a documentelor de arhivă;
 4. Cine este responsabil pentru gestionarea documentelor de arhivă.

Considerăm că "Organizarea arhivei la întreprindere / instituție" este un subiect actual și de interes pentru directori, contabili, juriști, specialisti resurse umane, primari, notari, specialisti protectia muncii, secretari, arhivari și alte persoane care duc evidenta si gestioneaza documete primare întro-o întreprindere/instituție.

Menționăm că conform art.7 din Legea Nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderea este obligată să păstreze, conform termenelor stabilite, documentele create în procesul activităţii sale, iar în caz de încetare a activităţii, să transmită în arhiva de stat documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova şi documentele privind personalul scriptic.

Seminarul se va desfășura online prin intermediul platformei Google Meet.

Persoanele înscrise la seminar vor primi linkul la conferința online unde va avea loc seminarul.

Pentru întrebări suplimentare apelați 079988185.

Cu stimă Anatolii

Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă.

Pentru înscrierea la seminarul privind organizarea arhivei la întreprindere este necesar să completați ancheta de mai jos și să efectuați plata conform contului de plată.

COMPLETEAZĂ ANCHETA


Distribuie această pagină pe: