SEMINAR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

seminar privind protectia datelor cu carcater personal

Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă va organiza un seminar cu tematica Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Data și ora seminarului - 07.12.2023 de la 14:00 la 17:00.

Ora: de la 1400 la 1700.

Preț de participare – 600 lei/persoană.

În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele subiecte:

  1. Noțiunile generale privind protecția datelor cu caracter personal;
  2. Principiile de protecție a datelor cu caracter personal;
  3. Drepturile subiecților de date cu caracter personal;
  4. Evaluarea impactului asupra protecție datelor;
  5. Asigurarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal în cadrul sistemelor informaționale de evidență a datelor.

Seminarul este destinat pentru directori de intreprinderi / institutii, juriști, contabili, inspectori pe protecția datelor cu caracter personal din cadrul întreprinderilor/instituțiilor, medici, profesori/învățători și alte persoane care prelucreaza date cu caracter personal.

Pentru a participa la seminar este necesar să completați ancheta de mai jos.

În scurt timp veți primi confirmarea înscrierii prin email.

Participanților la seminar se vor distribui certificate eliberate de către Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă.

Pentru alte detalii apelați 079988185.

Cu stimă Anatolii

Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă


Contacte:

Anatolii Gavrilțo – Specialist SSM

tel. 079988185

Email: cursuri@cidrm.md


Termeni cheie:

Categorii speciale de date cu caracter personal – datele care dezvăluie originea rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenenţa socială, datele privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrîngere sau sancţiunile contravenţionale.

Categoria obişnuită de date cu caracter personal - informaţia care dezvăluie: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, IDNP, imaginea, vocea, situaţia familială, situaţia militară, datele de geolocalizare/datele de trafic, porecla/pseudonimul, datele personale ale membrilor de familie, datele din permisul de conducere, datele din certificatul de înmatriculare, situaţia economică şi financiară, datele privind bunurile deţinute, datele bancare, semnătura, datele din actele de stare civilă, numărul dosarului de pensie, codul personal de asigurării sociale (CPAS), codul asigurării medicale (CPAM), numărul de telefon/fax, numărul de telefon mobil, adresa (domiciliului/reşedinţei), adresa e-mail, datele genetice, datele biometrice şi antropometrice, datele dactiloscopice, profesia şi/sau locul de muncă, formarea profesională – diplome – studii, obişnuinţele/preferinţele/comportamentul, caracteristicile fizice.

COMPLETEAZĂ ANCHETA

Distribuie această pagină pe :