Raporturile de muncă în cadrul întreprinderilor / instituțiilor

Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă organizează seminar cu tematica “Raporturile de muncă în cadrul întreprinderilor / instituțiilor”.

Seminarul se va desfășura la distanță prin intermediul platformei GOOGLE MEET.

Data și ora seminarului - vezi graficul cursurilor pe prima pagină.

Preț de participare – 600 lei / persoană.

Limba de instruire – română.

Formator – Dl Stavilă Dumitru, Directorul Inspectoratului de Stat al Muncii.

Pentru participare la seminar este necesar să completați ancheta de mai jos.

De asemenea este necesar să efectuați plata pentru participare la seminar conform rechizitelor bancare.

Subiectele care vor fi abordate în cadrul seminarului:

 1. Actele normative ce reglementează raporturile de muncă. Codul Muncii – ultimile modificări și aplicarea acestora în practică.
 2. Contractul individual de muncă:
  • Încheierea contractului individual de muncă (noțiune, conținut, termenul);
  • Modificarea contractului individual de muncă;
  • Suspendarea contractului individual de muncă;
  • Încetarea contractului individual de muncă;
  • Acțiunea angajatorului în caz de restabilire a salariatului la locul de muncă prin hotărîrea instanței de judecată; (Modele de acte necesare la unitate)
 3. Regulamentul intern al unității și disciplina muncii:
  • Conținutul regulamentului intern al unității;
  • Stimulări aplicate salariatului;
  • Încălcarea gravă a obligațiunilor de muncă
  • Sancțiunile disciplinare (procedura de aplicare a acestora);(Modele de acte necesare la unitate)
 4. Timpul de muncă:
  • Durata normală și redusă a timpului de muncă;
  • Timpul de muncă parțial și garanțiile acordate de legislație unor categorii de salariați;
  • Evidența timpului de muncă (inclusiv munca la distanță);
  • Munca suplimentară; (Modele de acte necesare la unitate)
 5. Timpul de odihnă:
  • Pauzele de odihnă și modul de acordare;
  • Pauzele de odihnă garantate de legislație pentru unele categorii de salariați;
  • Concediile anuale de odihnă (planificare, acordare, rechemare). Acordarea concediilor nefolosite.
 6. Șomajul tehnic și staționarea.
  • Modul de declarare;
  • Achitarea șomajului tehnic și a staționării; (Modele de acte necesare la unitate)
 7. Controlul de stat privind respectarea legislației muncii și normelor de securitate și sănătate în muncă asupra activității de întreprinzător – ultimele modificări ale Legii 131/2012 și Codului Contravențional al RM. Modul și condițiile de atragere contravențională.

Certificatele de participare le veți putea ridica de pe adresa: or. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, cab.104 (Inspectoratul de Stat al Muncii). La cerere, putem expedia certificatul prin Poșta Moldovei.


Considerăm că aplicarea corectă a legislației muncii de către angajator, este un subiect actual și de interesul agenților economici și a instituțiilor publice, deorece, conform Raportului privind activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii în anul 2020, principalele încălcări care s-au comis de către angajatori sunt legate de:

 • salarizare – angajarea cu un salariu mai mic decât salariul minim garantat de stat; nerespectarea modalităţilor de salarizare prevăzute de legislaţie; neefectuarea plăţilor compensatorii; încălcarea termenilor legali de plată a salariilor şi altele (Codul muncii Titlul V Salarizarea şi normarea muncii, art.128 alin.(2), 131, 139, 141, 142, 152, 153);
 • contractul individual de muncă – iniţierea relaţiilor de muncă şi utilizarea forţei de muncă fără respectarea procedurilor stabilite de legislaţie (Codul muncii Titlul III Contractul individual de muncă, art. 47, 49, 55, 58, 68, 74, 86);
 • durata timpului de muncă – depăşirea duratei legale a timpului de muncă, caracterizată prin nerespectarea dreptului la durata redusă a timpului de muncă, de repartizarea prejudicioasă şi contrar legislaţiei a timpului de muncă în cadrul săptămânii şi altele (Codul muncii Titlul IV Timpul de muncă şi timpul de odihnă, art.95 – 105, 107,109, 110, 111).

În urma încălcărilor constatate au fost aplicate amenzi în sumă de 1706700 lei.


Adrese utile:

www.cidrm.md – Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă;

www.ism.gov.md – Inspectoratul de Stat al Muncii.

www.serviciiprotectiamuncii.md – Serviciu Extern de Protecție și Prevenire.

www.ansp.md – Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

www.dse.md – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgență al MAI

www.arhiva.gov.md – Agenția Națională a Arhivelor (consultare despre păstrarea documentelor de protecția muncii);


Pentru programarea la seminar completați ancheta de mai jos.

În scurt timp veți primi confirmarea înscrierii pe email.

COMPLETEAZĂ ANCHETA


Distribuie această pagină pe :