Despre CIDRM

Centrul de instruire în domeniul relatiilor de munca

Stimați Angajatori !

Aducem la cunoștința DVS că ÎS "Centrul de Instruire în Domeniul Relaţiilor de Muncă" organizează seminare privind legislația muncii cît și cursuri corespunzătoare nivelului 1 și nivelului 2 de securitate și sănătate în muncă.

ÎS "Centrul de Instruire în Domeniul Relaţiilor de Muncă" a fost fondata la 05.06.2002 de către Agenția Proprietății Publice și reprezintă serviciul extern de instruire și pregătire a directorilor și conducătorilor privind protecția muncii în Moldova.

Cursurile și seminarele organizate de Centrul de instruire sunt:

Tipul cursului/seminarului Prețul / persoană
Cursuri de nivelul 1 (obligatorii pentru directori și conducători); 600 lei / persoană
Cursuri de nivelul 2 (pentru specialiștii pe protecția muncii și persoanele desemnate); 1100 lei / persoană
Seminare privind legislația muncii; 600 lei / persoană
Seminare privind protecția datelor cu caracter personal; 600 lei / persoană

Prețurile serviciilor de instruire ale centrului sunt stabilite conform Nomenclatorului serviciilor prestate de către ÎS "Centrul de Instruire în Domeniul Relaţiilor de Muncă".

Luați cunoștință cu graficul cursurilor organizate de ÎS "Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă".

Pe parcursul activității, centrul de instruire a reușit să pregătească persoane în materie de securitate și sănătate în muncă, prin intermediul formatorilor cum ar fi:

  1. Stăvilă Dumitru — director al Inspectoratului de Stat al Muncii;
  2. Ciloci Igor — director adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii;
  3. Țurcan Victor — șef direcție Inspectoratul de Stat al Muncii;
  4. Guzun Anatolie — șef direcție Inspectoratul de Stat al Muncii;
  5. Bînzari Vitalie — inspector principal Inspectoratul de Stat al Muncii; etc.

Cursurile de nivelul 1 și nivelul 2 organizate de Centrul de instruire corespund cerințelor anexelor nr.2 și 3 la HG 95 din 05.02.2009.